Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η  Ιουλίου  2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00, με θέμα:

  1. Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 110.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ.Αθανάσιος Τάσκας.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Νικόλαος Σαμαράς

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια,