Καθορίστηκε η σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ε.Κ.

Καθορίστηκε η σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ

Την Τετάρτη, το ΕΚ ψήφισε για την αριθμητική δύναμη των μόνιμων επιτροπών (20) και των υποεπιτροπών (2). Η σύνθεσή τους ανακοινώθηκε από τις πολιτικές ομάδες αργότερα την ίδια μέρα.
Κατά την έναρξη της 9ης νομοθετικής περιόδου του Κοινοβουλίου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές και υποεπιτροπές με την αριθμητική δύναμη που αναγράφεται.

AFET Εξωτερικές Υποθέσεις 71
AGRI Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου 48
BUDG Προϋπολογισμοί 41
CULT Πολιτισμός και Παιδεία 31
DEVE Ανάπτυξη 26
ECON Οικονομική και Νομισματική Πολιτική 60
EMPL Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 55
ENVI Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων 76
IMCO Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών 45
INTA Διεθνές Εμπόριο 41
ITRE Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια 72
JURI Νομικά Θέματα 25
LIBE Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 68
REGI Περιφερειακή Ανάπτυξη 43
TRAN Μεταφορές και Τουρισμός 49
AFCO Συνταγματικές Υποθέσεις 28
PECH Αλιεία 28
PETI Αναφορές 35
FEMM Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων 35
CONT Έλεγχος του Προϋπολογισμού 30
DROI Ανθρώπινα Δικαιώματα (υποεπιτροπή) 30
SEDE Ασφάλεια και Άμυνα (υποεπιτροπή) 30

Οι πρόεδροι θα εκλεγούν στις εναρκτήριες συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών και υποεπιτροπών.

Οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα ονόματα των αναπληρωματικών μελών των επιτροπών.
Κανόνες για τη σύσταση των επιτροπών
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ (Άρθρο
199 όπως αυτό τροποποιήθηκε στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση), η σύνθεση των επιτροπών και των υποεπιτροπών του θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου όσο αυτό είναι εφικτό.

Η αναλογική κατανομή των εδρών των επιτροπών μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό. Η Διάσκεψη των Προέδρων, δηλ. ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, επιλύει τις όποιες διαφορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την αναλογική κατανομή.
Oι πολιτικές ομάδες και τα Μη Εγγεγραμμένα Μέλη του ΕΚ αποφασίζουν με εσωτερικές διαδικασίες ποια Μέλη τους θα οριστούν σε κάθε επιτροπή και υποεπιτροπή. Η ανταλλαγή εδρών μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν επιτρέπεται.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση