ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας Ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής των δελτίων στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν ότι ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής των δελτίων στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ (Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, 4ήμερων Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου) για το τρέχον έτος και θα διαρκέσει μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι της κλήρωσης που έγινε δύναται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ στην διεύθυνση www.opeka.gr. εισάγοντας τον α/α Αίτησης και Α.Μ. ΟΓΑ (και οι δύο αριθμοί βρίσκονται στο αποδεικτικό που έλαβαν από το ΚΕΠ κατά ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ έτους 2018.

Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία παραλαβής των δελτίων με το προηγούμενο έτος, η οποία περιγράφεται παρακάτω.
Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr (επιλογή: κληρωθέντες δικαιούχοι) και να λάβουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση.

Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Κοινωνικού Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού χορήγηση από 2/7/2018 – 31/8/2018.

2. Εκδρομικό Πρόγραμμα (Διάρκεια προγράμματος από 2/7/2018 – 10/5/2019): Δελτία τετραήμερης Εκδρομής.

3. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ αλλά μπορούν να απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους από 2/7/2018 έως 29/9/2018 προκειμένου να προμηθευτούν βιβλία. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 5/10/2018 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού τωνδικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.

4. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρων (Διάρκεια προγράμματος από 2/7/2018 – 10/5/2019):

Δελτία θεάματος.
Τα δελτία κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού πρέπει να αναγράφουν το κατάλυμα για το οποίο εκδίδονται. Δελτία που δεν αναγράφουν τα στοιχεία του καταλύματος, ή που αναγράφουν τα στοιχεία άλλου καταλύματος δεν εξοφλούνται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ κατά την εκκαθάριση των δελτίων.

Για τον λόγο αυτό, για να παραλάβουν τα δελτία τους, οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει να προβούν προηγουμένως στα ακόλουθα βήματα:
α) να κάνουν έγκαιρα κράτηση δωματίου στο κατάλυμα της επιλογής τους, το οποίο πρέπει να τους αποστέλλει απαραιτήτως ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (voucher).
β) να εισέρχονται οι ίδιοι ή μέσω των ΚΕΠ, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ στην διεύθυνση www.opeka.gr και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την επιβεβαίωση κράτησης (voucher).

γ) μετά την καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, μπορούν να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους την ίδια ημέρα έπειτα από διάστημα περίπου, 30 λεπτών, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής είναι η 31/8/2018.

Αν τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την παραλαβή των δελτίων, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι υποχρεωτική.

Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 7/9/2018 τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2018 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων στα Προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΓΑ έτους 2018, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας του ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση