Κρίτων Αρσένης: Η γενιά μας κρατάει στα χέρια της την επιβίωση της ανθρωπότητας

Δηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας – 22 Μαΐου 2011

«Η βιοποικιλότητα είναι η ίδια η ζωή που μας περιβάλλει και η καθημερινή μας επιβίωση εξαρτάται από αυτή», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. 

«Η βιοποικιλότητα μας προσφέρει βασικά αγαθά και ανεκτίμητες υπηρεσίες όπως η παροχή οξυγόνου και νερού, η τροφή, τα φάρμακα, και η ρύθμιση του κλίματος, που δε μπορούν να αντικατασταθούν από την ανθρώπινη τεχνολογία. Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι ο υπαίτιος της ραγδαίας απώλειας της βιοποικιλότητας μέσα από την υποβάθμιση και εξαφάνιση των φυσικών οικοτόπων, την αποδάσωση, τη ρύπανση των χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων οικοσυστημάτων και την κλιματική αλλαγή.

Ο ρυθμός εξαφάνισης της βιοποικιλότητας υπολογίζεται ότι είναι εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσιολογικού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η Γη βιώνει την έκτη μαζική εξαφάνιση ειδών στη γεωλογική ιστορία της. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το 60% των οικοσυστημάτων του πλανήτη υποβαθμίζεται, η αποδάσωση συνεχίζεται με 13 εκατ. εκτάρια τροπικών δασών να χάνονται ετησίως, ενώ το 75% των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτών έχει χαθεί από το 1990. Στα θαλάσσια οικοσυστήματα το 75% των παγκόσμιων ιχθυαποθεμάτων είναι εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων. Εκτιμάται ότι το 20% των κοραλλιογενών υφάλων του πλανήτη έχει ήδη εξαφανιστεί, ενώ αν δε μετριαστεί η κλιματική αλλαγή διατρέχει κίνδυνο καταστροφής μέχρι το 2050 το 95% των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εν μέσω του Παγκόσμιου Έτους Δασών μας προτρέπει να εστιάσουμε στη δασική βιοποικιλότητα. Τα δάση συνιστούν πολύτιμα ζωτικά οικοσυστήματα, φιλοξενώντας μια θαυμαστή ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ωστόσο, τα δασικά οικοσυστήματα αντιμετωπίζουν απειλές όπως οι πυρκαγιές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η αποδάσωση και ο κατακερματισμός των οικοτόπων, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή.

Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα έχει αναγνωρίσει την αποτυχία των προηγούμενων στόχων για τη ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας. Η διάσκεψη του ΟΗΕ στη Ναγκόγια Ιαπωνίας το 2010, ωστόσο, έδωσε νέα πνοή στις προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων, μέσω της αύξησης της κάλυψης των προστατευόμενων περιοχών, την ίση και δίκαιη κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν από τους γενετικούς πόρους και τη μείωση της υπεραλίευσης. Η ΕΕ παρουσίασε πρόσφατα τη νέα της στρατηγική για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας η οποία περιλαμβάνει την αύξηση των προσπαθειών για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων, τη διαφύλαξη και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των σχετικών με αυτά υπηρεσιών και την ενσωμάτωση των στόχων που αφορούν τη βιοποικιλότητα στις συναφείς πολιτικές της ΕΕ και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν τη γεωργία, τα δάση και την αλιεία. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν αρκεί από μόνη της. Οι επερχόμενες μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την προστασία της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.

Από τις δράσεις μας τα επόμενα χρόνια θα κριθεί αν θα καταφέρουμε να ανασχέσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η διατήρησή της βιοποικιλότητας είναι θέμα επιβίωσης για εμάς και τις επόμενες γενεές».

Pin It

Αφήστε μια απάντηση