Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι εργασίες σύνδεσης της ΔΕΥΑΦ

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι εργασίες σύνδεσης της ΔΕΥΑΦ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις, που αφορούν πάσης φύσεως εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων στην πόλη της Φλώρινας και στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με τα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης (αρχικές συνδέσεις – μετατοπίσεις υπαρχουσών – βελτιώσεις κ.τ.λ.), θα διεκπεραιώνονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018 και όχι αργότερα, ώστε να είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι οδοί και τα πεζοδρόμια που τυχόν καθαιρούνται (τσιμέντα- ασφαλτικά ), όσον ακόμα οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Τυχόν μεταγενέστερα αιτήματα θα διεκπεραιωθούν στην επόμενη κατασκευαστική περίοδο, κατά το έτος 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑΦ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση