Νέα ανακοίνωση περί απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

Νέα ανακοίνωση περί απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας  στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνει, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της α/α 200/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : ΨΟ957ΛΨ-ΙΨΞ), ότι η περίοδος απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου είναι από 26 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., μέχρι 25 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δούρδας Αναστάσιος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση