Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Δεκεμβρίου, 2017

Τ

ο Επιμελητήριο Φλώρινας γνωστοποιεί ότι μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. στις 20/12/2017, η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΑΤΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΑΖΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΧΑΤΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Oι Πρόεδροι των τμημάτων του Επιμελητηρίου έχουν ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΑΦΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΑΙΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΜΑΛΕΓΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

TAGGED: Επιμελητήριο, Φλώρινα,