Νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων σε μια κοπιώδη διαδρομή

Νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων σε μια κοπιώδη διαδρομή

γράφει η

Αικατερίνη Δημητριάδου

Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας

Καθηγήτρια Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η επίτευξη της Συνέργειας μεταξύ Πανεπιστημίου και ΤΕΙ –όπως είδε το φως της δημοσιότητας στις 25.2.2019– παραδίδει στη Δυτική Μακεδονία ένα νέο Πανεπιστήμιο, ισχυρό και ελπιδοφόρο. Είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συλλογικών διαδικασιών μέσα από την ενεργοποίηση των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος, όπως:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής από το ΥΠΠΕΘ με αντικείμενο τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε από όργανα που είχαν θεσμικό ρόλο στα δύο ιδρύματα.
  2. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου (Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων και Σχολών, Συνεδριάσεις Κοσμητείας, Γενικές Συνελεύσεις ΕΣΔΕΠ) για διάστημα πάνω από 12 μήνες.
  3. Κατάθεση της θετικής για τη Συνέργεια βούλησης της πλειοψηφίας των διδασκόντων στη Σύγκλητο, η οποία είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για το θέμα
  4. Επανειλημμένες διαδικασίες διαβούλευσης με το ΥΠΠΕΘ, η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα, πριν την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου στη Βουλή.

Ειδικότερα για το Τμήμα Ψυχολογίας, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος:

α) Πρόκειται για μία από τις τρεις επιλογές που προέκυψαν μέσα από την Παιδαγωγική Σχολή και επικυρώθηκε από την Κοσμητεία.

β) Προκρίθηκε από το ΥΠΠΕΘ στη λογική της ελκυστικότητας και του υψηλού ακαδημαϊκού κύρους Τμήματος.

γ) Συνάδει με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των δύο άλλων Τμημάτων της Παιδαγωγικής (έως τώρα) Σχολής, που επιμένει να έχει προσανατολισμό επιστημονικό και όχι επαγγελματικό.

δ) Παράλληλα όμως, αναφέρεται σε ένα επιστημονικό πεδίο με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του.

Αυτήν την ώρα λοιπόν δεν είναι καιρός για να ανακυκλώνουμε ερωτήματα που ήδη έχουν απαντηθεί, να παλινδρομούμε και να υποβαθμίζουμε εμείς οι ίδιοι την κατάκτηση που με όραμα και εργώδη προσπάθεια πετύχαμε. Μια τέτοια παλινδρόμηση ουσιαστικά δεν σέβεται και επιδεικτικά αγνοεί τις θεσμικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα, υπονομεύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του νέου Πανεπιστημίου.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση