Ο Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 12 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1.Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση