Ο νέος περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης για την συνάντηση με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Νοεμβρίου, 2023

Δήλωση του νέου περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη για την συνάντηση με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη

 

Στη συνάντησή μου με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη έθεσα ορισμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και, κατά την άποψη μου, ουσιαστικά με πιο σημαντικά:

1ον  Παραχώρηση χώρου γραφείων για επιτόπου συναντήσεις μου, κάτι που διευθετήθηκε.

2ον Μη δέσμευση πόρων για μελέτες, επιχορηγήσεις, προμήθειες, εργασίες και έργα, παρά μόνον για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από την νομοθεσία.

3ον  Διάφορα θέματα προσωπικού.

4ον Παροχή στοιχείων για τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια και τις προγραμματικές συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

5ον  Ορισμένα ειδικά θέματα προγραμματισμού.

Στη συνάντηση μου παραδόθηκε πίνακας έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Έδρα, παρουσία της Διεύθυνσης και στελεχών της υπόψη Υπηρεσίας.

Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι συνεχής και συμφωνήσαμε επ’ αυτού.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Πολιτική,