Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας συμμετείχε στις εργασίες της κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Μαΐου, 2023

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας Σάββας Σαπαλίδης συμμετείχε στις εργασίες της διευρυμένης Διοικητικής επιτροπής της κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 13 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης ο πρόεδρος  του Επιμελητηρίου ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της Π.Ε Φλώρινας. Επίσης αποφασίστηκαν κοινές δράσεις και συνέργειες των διασυνοριακών επιμελητηρίων με σκοπό την οικονομική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων.

Αποφασίστηκε να κατατεθεί πρόταση για τη δημιουργία ειδικής φορολογικής ζώνης. Ακόμα,  χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς περιορισμούς για τις επιχειρήσεις, δημιουργία διαμετακομιστικών κέντρων, σύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο και εν γένει διασυνοριακές επαφές με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατέθεσε προτάσεις προς υλοποίηση για την ενδυνάμωση νεοφυούς επιχειρηματικότητας καινοτόμων και υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσα από το σχέδιο δίκαιης και αναπτυξιακής μετάβασης.

Στην προσπάθεια αυτή ζητήθηκε από την κεντρική ένωση επιμελητηρίων η στήριξη και η συνεργασία για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου το οποίο θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο στην επιχειρηματικότητα. Τέλος αποφασίστηκε η επόμενη διευρυμένη διοικητική επιτροπή της κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδος να πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα.

σαπαλιδης αλεξανδρουπολη εβε

TAGGED: Επιμελητήριο Φλώρινας, Σαπαλίδης Σάββας, Φλώρινα,