Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης επιλέχθηκε ως πρεσβευτής της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Ιουλίου, 2024

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης  επιλέχθηκε ως πρεσβευτής της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης και μέλος της πενταμελούς Ειδικής Ομάδας Σχεδιασμού για τη Νεολαία (Youth Task Force)

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και πιστοποιήθηκε ως πρεσβευτής της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης και μέλος της πενταμελούς Ειδικής Ομάδας Σχεδιασμού για τη Νεολαία (Youth Task Force), από τη Γραμματεία της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης.

 

Η πιστοποίηση προέκυψε από πρόταση των μελών της Ομάδας Εργασίας ως μέσο αναγνώρισης του ρόλου και της προσπάθειας του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας στις Ομάδες Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης. Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης (ΠΔΜ) παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για τη στήριξη και τη γνώση σχετικά με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Οι ομάδες εργασίας επικεντρώνονται σε όλες τις περιοχές του Ταμείου Just Transition (άνθρακα και εντάσεως άνθρακα), με στόχο να μην αφήσουν κανέναν πίσω στη διαδικασία μετάβασης. Μέσω των αρχών της επίλυσης προβλημάτων, της συνηγορίας και της ένταξης των ενδιαφερόμενων μερών, οι ομάδες εργασίας παρέχουν ένα φόρουμ για στρατηγική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που μοιράζονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μετάβασης.

 

Η διάρκεια της θητείας των πρεσβευτών  είναι 36 μήνες, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2024, και εξαρτάται από την τήρηση των ακόλουθων όρων του ρόλου του Πρέσβη. Οι πρεσβευτές δεσμεύονται να ενημερώνουν, να εμπνέουν και να υποστηρίζουν την τοπική δράση στις κοινότητες και τα δίκτυά τους και να ενισχύουν το έργο της πλατφόρμας για τη δίκαιη μετάβαση και την εφαρμογή του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης. Οι Πρεσβευτές της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης είναι άτομα που ενεργούν με την προσωπική τους ιδιότητα και όχι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της Δίκαιης Μετάβασης.

 

Η συμμετοχή στην Ειδική Ομάδα Σχεδιασμού για τη Νεολαία αποτελεί μία επιπρόσθετη επιβράβευση για τη συνεπή και αδιάλειπτη παρουσία με δράσεις και προγράμματα του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η καταξίωση και η αποδοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύουν την ορθότητα αλλά και την επιτυχημένη παρουσία του φορέα μας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώνονται οι πολιτικές που θα επιτύχουν την ενίσχυση και στήριξη των νέων στις περιοχές που βιώνουν σημαντικές αναπτυξιακές προκλήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Κώστας Φιλιππίδης, ΟΕΝΕΦ, Φλώρινα,