Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠΑ, Γεώργιος Γιαννιτσόπουλος για τον Συνεταιριστικό Νόμο

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠΑ, Γεώργιος Γιαννιτσόπουλος για τον Συνεταιριστικό Νόμο δήλωσε:


Το σχέδιο Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή έρχεται να θεσμοθετήσει, μετά από πολλές θεσμικές αλλαγές, τόσο το πλαίσιο των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών στην Ελλάδα όσο και την θεσμική εκπροσώπηση αυτών.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, και μετά τον Νόμο 2810/2000 περί Αγροτικών Συνεταιρισμών, η συνένωση των αγροτών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για τις εμπορικές τους δραστηριότητες διευκολυνόταν με διάφορους τρόπους και απαιτούσε πάντα παραπάνω από δέκα αγρότες για να συνενωθούν σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο για τις δραστηριότητές τους. Η σημερινή ανάγκη και πραγματικότητα επιβάλλουν συνεργασία των παραγωγών στη φυτική και ζωική κατεύθυνση σε παραγωγικό επίπεδο.

Είναι απολύτως αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε από τρεις και πάνω αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας μας να συνεταιριστούν, να μεγαλώσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τόσο τη νέα τεχνολογία όσο και τη νέα μηχανολογία που τα τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες δίνουν στον αγροτικό τομέα.

Είναι απολύτως αναγκαίο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας να συνεταιριστούν ώστε να αξιοποιήσουν τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα που δίνει ο Συνεταιριστικός Νόμος, αλλά και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί των Ομάδων Παραγωγών.

Είναι απολύτως αναγκαίο ο Συνεταιριστικός Νόμος να συμπεριλαμβάνει άρθρα και διατάξεις στα άρθρα του για τη συνεργασία των παραγωγών σε επίπεδο παραγωγής.
Είναι απολύτως αναγκαίο όσο πότε άλλοτε ο Συνεταιριστικός Νόμος να διευκολύνει και να ξεκαθαρίζει τη συνεργασία των παραγωγών και την εισφορά στους Συνεταιρισμούς των πάγιων παραγωγικών στοιχείων (χωράφια, γεωτρήσεις, δίκτυα, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ).

Είμαι πεπεισμένος πως οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας μας θα πρέπει να συνεταιριστούν στο επίπεδο της παραγωγής και τότε μόνο, αφού παράγουν ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντα σε ποιοτικές συνθήκες εργασίας, έχοντας στις εκμεταλλεύσεις τους νέες τεχνολογίες, θα μπορέσουν και να πουλήσουν καλύτερα την παραγωγή τους.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση