Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας τόσο για Πανεπιστήμιο όσο και για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς με τον Πρύτανη του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος κ. Τουρλιδάκη, υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που τον συνόδευσαν.

Μεταφέροντας το μήνυμα της αναγκαιότητας συνέργειας και συμπόρευσης της περιφερειακής διοίκησης με την επιστημονική κοινότητα της περιοχής, ο Γ. Κασαπίδης ξεκίνησε, συμβολικά, τον κύκλο των επαφών του με τους φορείς της περιοχής από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Στην εποικοδομητική συνάντηση, αφού έγινε αναφορά στις επερχόμενες για το ίδρυμα διοικητικές, οργανωτικές και οικονομικές προκλήσεις που η επικείμενη συγχώνευση με το Τ.Ε.Ι. θα επιφέρει, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη ενός μακρόπνοου βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου, ισόρροπης ανάπτυξης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Κοινή και κυρίαρχη αντίληψη κατά την κατάρτιση αυτού του σχεδίου ήταν η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η αύξηση της παραγωγής. Στρατηγική, επιπλέον, επιλογή η στήριξη της έρευνας και η ενσωμάτωση της παραγόμενης καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση