Οδηγίες προς τις Περιφέρειες για τον τρόπο που θα χωριστούν τα εκλογικά τμήματα

Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο που θα χωριστούν τα εκλογικά τμήματα των τεσσάρων καλπών σε δύο αίθουσες.

Προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, ο αριμός ψηφοφόρων ανά εκλογικό τμήμα:

– Σε κάθε “Α” και “Β” τμήμα θα ενταχθούν μέχρι 540 ψηφοφόροι (ως γνωστόν, στα “Α” είναι οι Περιφερειακές και Ευρωεκλογές και στα “Β” οι Δημοτικές και Κοινοτικές).

– Σε κάθε τμήμα Δήμου που δεν έχει Κοινότητες (όπου είναι μόνο 3 οι κάλπες, όλες στην ίδια αίθουσα) θα ενταχθούν μέχρι 480 ψηφοφόροι.

Ο αριθμός 540 και 480 δεν είναι πάντα ο ανώτατος, καθώς ανά περίπτωση αυξάνεται με προσθήκη των Ετεροδημοτών, των εκλογέων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των ειδικών κατηγοριών π.χ. στρατιωτικών.

Χαρακτηριστικά από αυτά που όρισε ο Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας:

1. Σε κάθε “Α” και “Β” τμήμα θα ενταχθούν μέχρι 540.

Συγκεκριμένα: Στον αριθμό των 540, περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στο βασικό εκλογικό κατάλογο.
Οι ετεροδημότες, οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς του αρ.27 του π.δ.26/2012 (στρατιωτικοί κλπ.), θα προστεθούν πέραν του αριθμού των 540. Για τις ανωτέρω κατηγορίες εκλογέων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετρική κατανομή τους ανά εκλογικό τμήμα του Δήμου.

2. Στα εκλογικά τμήματα που δεν θα φέρουν τη διάκριση «Α» και «Β», ήτοι

– στα τμήματα με αριθμό εγγεγραμμένων στο βασικό εκλογικό κατάλογο μέχρι 300 εκλογείς, καθώς και
– στα τμήματα των Δήμων που δεν αναδεικνύονται Συμβούλια ή Πρόεδροι Κοινότητας (μέχρι 480 εκλογείς)
στον αριθμό των 300 ή των 480 αντίστοιχα, εγγεγραμμένων στο βασικό εκλογικό κατάλογο προστίθενται επιπλέον οι ετεροδημότες, οι εκλογείς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλογείς του αρ.27, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να κατανεμηθούν συμμετρικά ανά εκλογικό τμήμα του Δήμου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση