Οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Εορδαίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Ιανουαρίου, 2023

Με απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Πλακεντα ορίστικαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Εορδαίας με θητεία που ξεκινά από σήμερα Τρίτη από 10 Ιανουαρίου έως και το τέλος της χρονιάς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Νικόλαος Φουρκιώτης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και
Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, (Άμισθος).
2. Αναστασία Πράπα: Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού.
3. Δημήτριος Ορφανίδης: Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών &
Συντονισμού Αιτημάτων
/ Έργων Κοινοτήτων.
4. Χρήστος Κεσκερίδης: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας &
Πρασίνου.
5. Άννα Καϊδου: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & των Λαϊκών Αγορών.
6. Αναστάσιος Λόφτσαλης: Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας &
Εμπορίου.
7. Δημήτριος Σπόντης: Αντιδήμαρχος Υγείας, Εθελοντισμού & Κοινωνικής
Μέριμνας.

TAGGED: Πτολεμαΐδα,