Οι νέοι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το απόγευμα της Τρίτης, το Κοινοβούλιο εξέλεξε τους 14 αντιπροέδρους του για τα υπόλοιπα δυόμισι χρόνια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
Εννέα αντιπρόεδροι εξελέγησαν στην πρώτη ψηφοφορία και τρεις στη δεύτερη. Οι δύο τελευταίες έδρες καλύφθηκαν κατά τον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας.


Αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας
Ψήφισαν: 691
Λευκές ή άκυρες ψήφοι: 11
Έγκυρες ψήφοι: 680
Εκλογικό όριο (απόλυτη πλειοψηφία): 341

Οι νεοεκλεγέντες αντιπρόεδροι (με απόλυτη πλειοψηφία) απεικονίζονται κατωτέρω με τη σειρά εκλογής τους:

1. Othmar KARAS (ΕΛΚ, Αυστρία) 536
2. Pina PICIERNO (Σοσιαλιστές, Ιταλία) 527
3. Pedro SILVA PEREIRA (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) 517
4. Ewa KOPACZ (ΕΛΚ, Πολωνία) 467
5. Εύα ΚΑΪΛΗ (Σοσιαλιστές, Ελλάδα) 454
6. Evelyn REGNER (Σοσιαλιστές, Αυστρία) 434
7. Rainer WIELAND (ΕΛΚ, Γερμανία) 432
8. Katarina BARLEY (Σοσιαλιστές, Γερμανία) 426
9. Dita CHARANZOVÁ (Renew, Τσεχία) 406
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων υποψηφίων:
Michal ŠIMEČKA (Renew, Σλοβακία) 326
Roberts ZůLE (Συντηρητικοί, Λετονία) 322
Nicola BEER (Renew, Γερμανία) 315
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (Αριστερά, Ελλάδα) 299
Heidi HAUTALA (Πράσινοι, Φινλανδία) 290
Fabio Massimo CASTALDO (Μη εγγεγραμμένοι, Ιταλία) 275
Marcel KOLAJA (Πράσινοι, Τσεχία) 247
Mara BIZZOTTO (ID, Ιταλία) 173
Lívia JÁRÓKA (Μη εγγεγραμμένοι, Ουγγαρία) 169

Αποτέλεσμα δεύτερης ψηφοφορίας

Ψήφισαν: 698
Λευκές ή άκυρες ψήφοι: 7
Έγκυρες ψήφοι: 691
Εκλογικό όριο (απόλυτη πλειοψηφία): 346
10. Michal ŠIMEČKA (Renew, Σλοβακία) 494
11. Nicola BEER (Renew, Γερμανία) 410
12. Roberts ZůLE (Συντηρητικοί, Λετονία) 403
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων υποψηφίων:
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (Αριστερά, Ελλάδα) 329
Heidi HAUTALA (Πράσινοι, Φινλανδία) 294
Fabio Massimo CASTALDO (Μη εγγεγραμμένοι, Ιταλία) 251
Marcel KOLAJA (Πράσινοι, Τσεχία) 239
Mara BIZZOTTO (ID, Ιταλία) 211
Η Lívia JÁRÓKA (Μη εγγεγραμμένοι, Ουγγαρία) απέσυρε την υποψηφιότητά της πριν από τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας.

Αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας

Ψήφισαν: 670
Λευκές ή άκυρες ψήφοι: 12
Έγκυρες ψήφοι: 658
13. Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (Αριστερά, Ελλάδα) 492
14. Heidi HAUTALA (Πράσινοι, Φινλανδία) 384
Οι ψήφοι των απορριφθέντων υποψηφίων:
Fabio Massimo CASTALDO (Μη εγγεγραμμένοι, Ιταλία) 247
Mara BIZZOTTO (ID, Ιταλία) 193
Ο Marcel KOLAJA (Πράσινοι, Τσεχία) απέσυρε την υποψηφιότητά του πριν από τον τρίτο γύρο ψηφοφορίας.

Εκλογική διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των αντιπροέδρων υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για το αξίωμα του προέδρου, δηλαδή είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από μια ομάδα βουλευτών που φθάνει το χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των ευρωβουλευτών).
Οι 14 αντιπρόεδροι εκλέγονται σε κοινή ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες ψήφους είναι μικρότερος του 14, διεξάγεται δεύτερος γύρος, υπό τους ίδιους όρους. Εάν απαιτείται τρίτη ψηφοφορία για την πλήρωση του Προεδρείου, για τις θέσεις που απομένουν αρκεί η απλή πλειοψηφία (άρθρο 17). Οι κοσμήτορες εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο (άρθρο 18).

Ρόλος των Αντιπροέδρων

Οι 14 Αντιπρόεδροι και οι πέντε Κοσμήτορες, μαζί με τον Πρόεδρο, αποτελούν το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και αποφασίζει για θέματα διοίκησης, προσωπικού και οργάνωσης. Εκτός από τον ρόλο τους στο Προεδρείο, οι Αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαταστήσουν τον Πρόεδρο, μεταξύ άλλων προεδρεύοντας στις συζητήσεις της ολομέλειας και εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένες τελετές ή πράξεις, όταν είναι αναγκαίο. Οι Κοσμήτορες ασχολούνται με διοικητικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους ίδιους τους ευρωβουλευτές και είναι συμβουλευτικά μέλη του Προεδρείου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση