Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ μέχρι 19 Μαρτίου

Συνολικά την περίοδο 16-19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν πληρωμές ύψους περίπου 116 εκατ. ευρώ, αφορούν  πάνω από 170.000 δικαιούχους.


Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 16-19 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

12,1 εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ
10,26 εκατ. ευρώ σε 17.608 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και κηδείας
105.000 ευρώ σε 112 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΞΥ
5.000 ευρώ σε 10 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Το ίδιο διάστημα από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

45 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
30 εκατ. ευρώ σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
18 εκατ. ευρώ σε περίπου 45.000 δικαιούχους στο πλαίσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 16 Μαρτίου.
500.000 ευρώ σε 950 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση