Ολοκληρώθηκε η δεντροφύτευση από τον Δήμο Αμυνταίου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του LIFE terra

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση της δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής  και της καταστροφής που αυτή προκαλεί, από τον Δήμο Αμυνταίου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE terra.

Έτσι, την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου εθελοντές και μαθητές του Δήμου Αμυνταιου συνοδευόμενοι από τους Διευθυντές και τους Δασκάλους τους και με τις οδηγίες των επιστημονικών συνεργατών του ΕΚΕΤΑ, συμμετείχαν στη δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Αμυνταίου και στις Τ.Κ Λεβαίας, Φαραγγίου και Φιλώτα.

Μαθητές και εθελοντές  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα δέντρα, τη συμβολή τους στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τις ορθές πρακτικές φύτευσης και συντήρησής τους, να υιοθετήσουν ένα δέντρο και να αναλάβουν τη φροντίδα του. Να σημειωθεί ότι όλα τα δέντρα γεωσημάνθηκαν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και με τη χρήση της τεχνολογίας να παρακολουθούνται μέσω δορυφόρου.

Το έργο Life Terra έχει ως στόχο την φύτευση 500 εκατομμυρίων δέντρων σε περιοχές της Ευρώπης και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα συμμετέχει μόνο η Δυτική Μακεδονία στην οποία θα φυτευτούν συνολικά 250.000 δέντρα όσο είναι και ο πληθυσμός της. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές του Δήμου με την προοπτική εφαρμογής του σε όλο τον Δήμο Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση