Ad image

Ορισμός Αντιδημάρχου στον Δήμο Πρεσπών

Ορισμός Αντιδημάρχου στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 01-09-2020 μέχρι 31-08-2021

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 263 / 2020

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 01-09-2020 μέχρι 31-08-2021».

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60, 61, 66, 92, 94 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), προστέθηκε παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο
ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων.
4. Την αριθμ. 82/59633/20.8.2019 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πρεσπών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1560 κατοίκους.
6. Την αριθμ. 302/2019 απόφαση Δημάρχου, του Δήμου Πρεσπών, περί ορισμού Αντιδημάρχων.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρεσπών έχει δύο (02) Δημοτικές Ενότητες.

Αποφασίζει
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Πρεσπών, τον Μανούρη Κωνσταντίνο, του Μιχαήλ, με θητεία ενός έτους εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01-09-2020 μέχρι
31-08-2021, μεταβιβάζοντας σε αυτόν την παρακάτω αρμοδιότητα:

Την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων, την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και την καθαριότητα όλων των δημοσίων χώρων, σε όλη την διοικητική
επικράτεια του Δήμου Πρεσπών.
Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι της αριθμ. 302/2019 απόφασης Δημάρχου αποδεσμεύονται από την παραπάνω αρμοδιότητα.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του
είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα του ασκεί ο κατά τόπον οριζόμενος Αντιδήμαρχος.
Δ. Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος Μανούρης Κωνσταντίνος θα είναι άμισθος, σύμφωνα με παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης

TAGGED:
Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner