Π.Ε. Φλώρινας: Παρουσίαση και συζήτηση της πρότασης δημιουργίας Θύλακα Καινοτομίας στην Φλώρινα

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Απριλίου, 2023

Η Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Φλώρινας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, σας προσκαλεί στην «Παρουσίαση και συζήτηση της πρότασης δημιουργίας Θύλακα Καινοτομίας στην Φλώρινα»,
τη Τρίτη 25 Απριλίου 2023, στις 10:00 – 14:00, στην ταράτσα του Lingos Hotel, στη Φλώρινα.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
1. Παρουσίαση πρότασης θύλακα καινοτομίας στην Φλώρινα,
2. Συζήτηση-Παρεμβάσεις-Προτάσεις

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ εκπόνησε για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας την πρόταση για την «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα
Σκοπιμότητας, Θεσμοθέτησης & Οργάνωσης νέων Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Συγκεκριμένα για την Φλώρινα η δημιουργία στη Φλώρινα, (ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας της Γεωπονικής Σχολής και της διασυνοριακής γεωγραφικής της θέσης), θύλακα καινοτομίας στην
αγροδιατροφή, το τρόφιμο και την οινοποιία, με έμφαση στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμό των γεωργικών (συμπεριλαμβανομένης της οινοποιητικής παραγωγής Αμυνταίου) και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.

Συνεπώς στην ενημερωτική σύσκεψη θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που καθιστούν δυνητικά βιώσιμη και προς περαιτέρω διερεύνηση την επιλογή του θύλακα αγροδιατροφής στη Φλώρινα και
να συζητηθούν δεδομένα της επόμενης φάσης που αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό κάθε θύλακα

Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα εξεταστούν θέματα που αφορούν εσωτερικό, εξωτερικό περιβάλλον, αναγκαίες υποδομές και χρηματοδότηση του εγχειρήματος και της λειτουργίας του. Ειδικά οι
υποδομές και η αξιοποίηση αποθεμάτων υποδομών προς άμεση χρήση από τους θύλακες, θα είναι βασικό θέμα της συζήτησης, ώστε να υποστηριχθεί η άμεση λειτουργία του θύλακα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Φλώρινας
Σωτήριος Θ. Βόσδου

TAGGED: Π.Ε. Φλώρινας, Φλώρινα,