Παραλαβή ανατρεπόμενου φορτηγού στον Δήμο Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Οκτωβρίου, 2023

Παραλαβή ανατρεπόμενου φορτηγού στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών παρέλαβε σήμερα ένα καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πρεσπών που προστίθεται στις προμήθειες που έχουν ήδη γίνει και θα γίνουν και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της δημοτικής αρχής στη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.

Το ανατρεπόμενο φορτηγό, μια σημαντική προσθήκη στο δημοτικό στόλο, θα αξιοποιηθεί στην διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και σε διάφορα έργα κατασκευής και συντήρησης. Το φορτηγό αυτό είναι σύγχρονα εξοπλισμένο και σχεδιασμένο για αντοχή στις συνθήκες της περιοχής και αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητές του Δήμου Πρεσπών στη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και ΑΕΚΚ, την διαχείριση χωματουργικών εργασιών, και την υποστήριξη κρίσιμων πρωτοβουλιών ανάπτυξης υποδομών.

Αυτές οι νέες προσθήκες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Πρεσπών θα ενισχύσουν την ικανότητά του να συλλέγει, να μεταφέρει και να επεξεργαζεται με αποδοτικότερο τρόπο πολλές ροές αποβλήτων, οδηγώντας σε πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά αποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά “Η προμήθεια νέου φορτηγού αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το δήμο μας και ολοκληρώνει την πρώτη φάση της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, μαζί με το εκχιονιστικό, το φορτωτή-εκσκαφέα και το απορριμματοφόρο. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει νέες χρηματοδοτήσεις για περισσότερες προμήθειες που θα αξιοποιηθούν από τους δύο χειριστές που θα έχει πλέον ο Δήμος μας. Με τον εξοπλισμό αυτό θα μπορούμε να κάνουμε ορθότερη διαχείριση αποβλήτων αλλά και να εκτελούμε έργα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, προς όφελος τελικά των κατοίκων του Δήμου μας”.

TAGGED: Πρέσπες,