Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παραλαβή τίτλων επιτυχίας Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2022

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Ιουνίου, 2023

Παραλαβή τίτλων επιτυχίας Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2022

Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων περιόδου 2022B (Νοεμβρίου 2022) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, να προσέρχονται στα γραφεία 8 ή 11 της Διεύθυνσης (Διοικητήριο, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 09:00 έως 14:00 για να παραλάβουν το πιστοποιητικό επιτυχίας τους. Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως με την επίδειξη ταυτότητας ή τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους, εφόσον είναι ανήλικοι, ή από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

TAGGED: Εκπαίδευση, Φλώρινα,