Παρατείνονται έως τις 31-12- 2016 οι άδειες επισκευής κτισμάτων εξαιτίας του σεισμού του 2007

SEISMOI-4Από την Αποκεντρωμένη διοίκηση ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4315 (Φ.Ε.Κ .269/Α/24-12-2014) και ειδικότερα την παρ.20 του άρθρου 10. , οι εκδοθείσες άδειες επισκευής κτισμάτων που έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας του σεισμού της 17ης Ιουλίου του 2007 σε περιοχές των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης ,και έληγαν στις 8-2-2015 παρατείνονται έως τις 31-12- 2016.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τ.Α.Σ. Κοζάνης και ειδικότερα στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2461350152 ή στον κ. Μανώλη Ιωάννη στο τηλέφωνο 24613 50177.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση