Παρέμβαση Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΠΘ

Παρέμβαση Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΠΘ με ανοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας

Σέρρες, 5/5/2020

Από
Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Λάρισας
Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Πιερίας
Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

προς
Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας:
κα Κεραμέως Νίκη,
Αξιότιμη Υφυπουργό Παιδείας:
κα Ζαχαράκη Σοφία,
Αξιότιμο Υφυπουργό Παιδείας:
κ. Διγαλάκη Βασίλειο,
Αξιότιμη ΓΓ Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής:
κα Γκίκα Αναστασία,
Αξιότιμο ΓΓ Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Δια βίου μάθησης:
κ. Βουτσινά Γεώργιο.

Ενίσχυση της Πληροφορικής στο Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ως Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, αντιλαμβανόμενοι την αγωνία όλων των συναδέλφων, που διαβλέπουν άλλη μια μεταρρύθμιση στην Παιδεία -χωρίς να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αναβάθμιση του επιστημονικού αλλά και διδακτικού μας αντικειμένου- αποφασίσαμε να προβούμε από κοινού τις παρακάτω προτάσεις-παρεμβάσεις: Π/θμια Εκπαίδευση

 Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο μάθημα της Πληροφορικής για το Δημοτικό από μία ώρα σε
δύο ανά τάξη για τις τέσσερις μεγαλύτερες τάξεις (Γ-Δ-Ε-ΣΤ).

 Την άμεση επιπλέον σύσταση οργανικών θέσεων Πληροφορικής (ΠΕ86) και τον διορισμό μόνιμων
εκπαιδευτικών στην Α/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής.

 Την ανάθεση μαθημάτων Τ.Π.Ε. και αντικειμένων που άπτονται της Ψηφιακής Παιδείας σε
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και μόνο, διασφαλίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου
μας αλλά και την ποιοτική παροχή εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Παιδεία.

 Τη μη δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος σε άλλες ειδικότητες, ακόμα και αν έχουν πιστοποίηση
Β’ επιπέδου ή άλλου είδους βεβαιώσεις από σεμινάρια και άλλα προγράμματα.

 Την αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος καθώς και την συγγραφή εγχειριδίου για το
Δημοτικό, καθώς και την ανανέωσή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιστημονική επιτροπή.

Δ/θμια Εκπαίδευση

 Την εισαγωγή δίωρου ενιαίου μαθήματος Πληροφορικής -γενικής παιδείας- για όλες τις τάξεις
γυμνασίου και λυκείου (Γενικού και ΕΠΑΛ) με αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών που θα
συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της εποχής.

 Την αναγνώριση του παραπάνω δίωρου (2ωρου) ενιαίου μαθήματος Πληροφορικής ως
εργαστηριακού με τη θέσπιση :
o είτε μέγιστου ορίου μαθητών ανά εκπαιδευτικό στο εργαστήριο (και την υποχρεωτική
παρουσία δύο εκπαιδευτικών, όταν το πλήθος των μαθητών υπερβαίνει το μέγιστο όριο),
o είτε με τον χωρισμό του τμήματος στα δύο από έναν αριθμό μαθητών και πάνω, για την
ομαλότερη και λειτουργικότερη διεξαγωγή του μαθήματος.

 Την αναβάθμιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠΠ) και την απόκτηση του από τους
μαθητές, μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δίνοντας παράλληλα
την δυνατότητα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, εφόσον το επιθυμούν, να μπορούν
διδάσκουν στο Πρόγραμμα προετοιμασίας του ΚΠΠ, στα πλαίσια της συμπλήρωσης του διδακτικού
τους ωραρίου .

 Την ανάθεση μαθημάτων Πληροφορικής και αντικειμένων που άπτονται της Ψηφιακής Παιδείας σε
Πληροφορικούς και μόνο καθώς και τη μη δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος σε άλλες
ειδικότητες ακόμα και αν έχουν πιστοποίηση Β’ επιπέδου ή άλλου είδους βεβαιώσεις από σεμινάρια
και άλλα προγράμματα .

 Τη διατήρηση των έξι (6) + μίας (1) ωρών του μαθήματος της Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου.
Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η επτάωρη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής
οδήγησε σε μια ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων προς τους τελειόφοιτους,
καθώς οι διδάσκοντες είχαν τον απαραίτητο χρόνο ν’ ασχοληθούν εντός της τάξης και του
εργαστηρίου με ποικίλα και διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα.

 Την προαπαιτούμενη πανελλαδική εξέταση στο μάθημα «Πληροφορική» (πρώην ΑΕΠΠ) για
υποψηφίους των τμημάτων Πληροφορικής (Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών) και κάθε τμήματος
με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

 Την δυνατότητα των υποψηφίων της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής να
δηλώνουν στο Μηχανογραφικό τους τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ που ανήκουν σε Πολυτεχνεία και
Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων.

 Την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση των υπαρχόντων συγγραμμάτων/βιβλίων και
Προγραμμάτων Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την
διαρκή εποπτεία επιστημονικής επιτροπής.

3
 Την ισότιμη μεταχείριση του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ σε σχέση με τους άλλους τομείς όσον
αφορά το όριο αριθμού μαθητών, πάνω από το οποίο απαιτείται η παρουσία 2ου εκπαιδευτικού στα
εργαστηριακά μαθήματα.
Εργαστήριο Πληροφορικής

Το μάθημα της Πληροφορικής, ενώ δικαίως αναγνωρίζεται ως ένα από τα μαθήματα που ικανοποιεί
τους μαθητές στον τρόπο που διδάσκεται, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα απαρχαιωμένων εργαστηρίων. Ως
εκ τούτου ζητάμε:

 Τη δημιουργία πιστοποιημένων σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε κατάλληλους χώρους (σε
όσα σχολεία δεν διαθέτουν) αλλά και την ανανέωση του εξοπλισμού των υφιστάμενων σχολικών
εργαστηρίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 Την υποχρεωτική μέγιστη αντιστοιχία δύο (2) μαθητών ανά υπολογιστικό μηχάνημα (Επιτραπέζιο
Υπολογιστή, Φορητό Υπολογιστή) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

 Την ανάθεση τρίωρης απασχόλησης, η οποία και να αφαιρείται από το υποχρεωτικό διδακτικό
ωράριο των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

 Επαναφορά και στελέχωση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), με
ικανό αριθμό αποσπασμένων, συναρτήσει του αριθμού σχολικών μονάδων ανά νομό, (με 3ετή
θητεία, τουλάχιστον).

Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής, μέσα στην δύσκολη αυτή συγκυρία που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας, κλήθηκαν να επωμιστούν έναν επιπλέον ρόλο, αυτό των συντονιστών και βοηθών όλων των συναδέλφων, προσφέροντας τη βοήθειά τους σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

Ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, συνεισφέροντας στις ομάδες υποστήριξης, παράλληλα πάντα με τα δικά τους διδακτικά καθήκοντα.

Ήρθε η στιγμή το Υπουργείο να σταθεί έμπρακτα δίπλα στον κλάδο μας, ο οποίος βίωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια την υποβάθμιση του διδακτικού του αντικειμένου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά πάντα στήριζε και στηρίζει την Εκπαίδευση και τις δομές της, μα πάνω απ’ όλα στηρίζει την παρεχόμενη στους μαθητές μας Πληροφορική Παιδεία.

Οι Σύλλογοι
Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π/θμιας & Δ/θμιας

Εκπ/σης ΠΕ Λάρισας
Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Πιερίας
Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

Pin It

Αφήστε μια απάντηση