ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα από την ΠΕΔ δυτικής Μακεδονίας

Από τον 5ο του 2016 είναι σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Η προθεσμία για την συμμόρφωση λήγει στις 25 Μαΐου 2018 και μέχρι τότε οι Φορείς πρέπει να προβούν σε μία σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται στον κανονισμό.

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να υποστηρίξει τους Δήμους στο δύσκολο έργο της προσαρμογής και της συμμόρφωσής τους με τον GDPR, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία Blue Value ΑΕ, ενημερωτική ημερίδα, όπου και θα παρουσιασθούν οι επιμέρους υποχρεώσεις και θα απαντηθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν, όπως:

• Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.
• Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

• Ποιος είναι ο νέος – υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση. Ποια είναι τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018, (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πλήρως όλα τα ζητήματα).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, στην Κοζάνη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης (Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα, κέντρο-πεζόδρομος) και θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 13:15.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση