Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αμυνταίου Πρόγραμμα Αγίου Δωδεκαημέρου 2022 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Δεκεμβρίου, 2022

Ἡ Παρθένος σήμερον,
τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον,
τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.

Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων
δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος
ὁδοιποροῦσι.

Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη,
Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Αμύνταιο,