Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης κοινότητες του δήμου Αμυνταίου την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε τις περιοχές

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2023