Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης στην ΤΚ Πισοδερίου την Τρίτη 25 Μαίου 2021

Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης στην ΤΚ Πισοδερίου την Τρίτη 25 Μαίου 2021 τις ώρες 08:30 έως 14:30

Pin It

Αφήστε μια απάντηση