Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης στην τοπική κοινότητα Λόφων την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Νοεμβρίου, 2023