Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προς μια πιο σταθερή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Σεπτεμβρίου, 2023

Το Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα «πράσινο φως» στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.
Η απόφαση για έναρξη συνομιλιών με τα κράτη μέλη, όπως πρότεινε τον Ιούλιο η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας τον Ιούλιο, ελήφθη με 366 ψήφους υπέρ, 186 ψήφους κατά και 18 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών από τις ευμετάβλητες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν συμβάσεις σταθερών ή δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών. Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί η αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές συμβολαίων που έχουν οι καταναλωτές, καθώς και η απαγόρευση για τους προμηθευτές να τροποποιούν μονομερώς τους όρους μιας σύμβασης. Όλοι οι καταναλωτές, καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να επωφεληθούν από τη μεταρρύθμιση αυτή και τις μακροπρόθεσμες, προσιτές και σταθερές τιμές που θα επιφέρει, και από τον μετριασμό των επιπτώσεων των αιφνίδιων κλυδωνισμών της αγοράς

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από τις χώρες της ΕΕ να απαγορεύουν στους προμηθευτές να κόβουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους πελάτες, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια επίλυσης διαφορών μεταξύ προμηθευτών και πελατών, όπως και να εμποδίζουν τους προμηθευτές να απαιτούν από αυτούς τους πελάτες να χρησιμοποιούν συστήματα προπληρωμής.

TAGGED: Ευρωπαική ένωση, Πολιτική,