Πρόσκληση Πιλοτικού Έργου WINCOME

Πρόσκληση Πιλοτικού Έργου WINCOME

Ο Δήμος Αμυνταίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Πιλοτικό/Επιδεικτικό Έργο Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών, με θέμα:
«Τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια της αμπέλου», στο πλαίσιο του έργου WINCOME που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Το Πιλοτικό/Επιδεικτικό Έργο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, στο αμπέλι του ΑΣΕΠΑ και θα περιλαμβάνει θεωρητική και επιτόπια εκπαίδευση σε πραγματικό περιβάλλον
από ειδικούς στον τομέα της Αμπελουργίας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση