Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας και του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας και του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου, περιόδου 2019-2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση

http://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στo 1o ΕΠΑ.Λ  Φλώρινας ή στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίο, ανάλογα με την ειδικότητα, μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Το σύστημα είναι ανοιχτό τώρα για τις ειδικότητες:
1. Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών (Φλώρινα)
2. Οχημάτων (Φλώρινα)
3. Βρεφοκόμων (Αμύνταιο)


Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφο :
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
ταυτότητας
αποδεικτικού ΑΜΚΑ
αποδεικτικού ΑΦΜ*
γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
B) Υπεύθυνη δήλωση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας

Για πληροφορίες  για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού  Έτους  Τάξης-Μαθητείας,  μπορείτε να επικοινωνείτε  με το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας στα τηλέφωνα, 2385045157, 2385046137 και  στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου στο τηλέφωνο 2386022984.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση