Προσλήψεις στην αρχαιολογία στο έργο Τηλεθέρμανση Φλώρινας

Προσλήψεις στην αρχαιολογία στο έργο Τηλεθέρμανση Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και
λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και ως δύο μήνες με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης
έως το τέλος του έργου.

ΠΕ Αρχαιολόγοι 3 Θέσεις

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων 1 Θέση

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 3 Θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 1/4/2019 έως 5/4/2019.

η προκήρυξη:

Προσλήψεις στην αρχαιολογία στο έργο Τηλεθέρμανση Φλώρινας

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση