Πρόσληψη 2 ατόμων στην Π.Ε. Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη (ΑΔΑ: 6Γ2Λ7ΛΨ-ΨΞΣ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση της Π.Ε. Φλώρινας για την πρόσληψη προσωπικού θα είναι έως και 12-03-2019

Πατήστε εδώ για τα συνημμένα έγγραφα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 16_1_2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

6Γ2Λ7ΛΨ-ΨΞΣ ΣΟΧ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

Pin It

Αφήστε μια απάντηση