Πρόσληψη 723 ατόμων με δίμηνες συμβάσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Μαΐου, 2023