Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 300 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 300 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας πληροφορεί  ότι  το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων από από 30/12/20 ημέρα Τετάρτη έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.

Δείτε τις θέσεις και τα δικαιολογητικά εδώ

Παράρτημα

Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Pin It

Αφήστε μια απάντηση