Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» επί της Ε.Ο.2 Έδεσσας-Φλώρινας,
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», σύμφωνα με το άρθρο
52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το χρονικό διάστημα από 24-10-2019 μέχρι 23-11-2019 στα κατωτέρω τμήματα της Ε.Ο.2 Έδεσσας-Φλώρινας
και όπως τα μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-
προειδοποίηση των κινουμένων στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΛΛΗ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση