Προβλήματα για τις φασολοκαλλιέργειες Πρεσπών και Καστοριάς – Ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας κ. Γ. Αντωνιάδη

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαΐου, 2017

PRESPES-FASOLIA-4Προβλήματα για τις φασολοκαλλιέργειες Πρεσπών και Καστοριάς η ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας κ. Γ. Αντωνιάδη

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: «Προβλήματα που προκύπτουν για τις φασολοκαλλιέργειες της περιοχής Καστοριάς και Πρεσπών κατά την αξιολόγηση και ένταξη τους στα Υπομέτρα 4.1 και 6.1 του Π.Α.Α. 2014-2020»

Κύριε Υπουργέ,
Προσεχώς πρόκειται να δημοσιευθεί από το Υπουργείο σας και συγκεκριμένα από την Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 4.1. ‘Σχέδια Βελτίωσης Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις’. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ισχύον ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχει δημοσιευθεί, όσο και την πρόσφατη πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1. ‘Ενισχύσεις για σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς’, στην οποία εφαρμόστηκαν οι τυπικές αποδόσεις των καλλιεργειών αλλά και καθορίστηκαν συγκεκριμένοι προωθούμενοι κλάδοι καλλιεργειών, η αξιολόγηση και η επιλεξιμότητα των προτάσεων για το Υπομέτρο 4.1. θα γίνει πιθανότατα με βάση τα ίδια κριτήρια βαθμολογίας και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Υπομέτρο 6.1.
Συνεπώς, θα λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και θα βαθμολογούνται θετικά ο προσανατολισμός της παραγωγικής δραστηριότητας της εκμετάλλευσης σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας του Π.Α.Α 2014-2020, και συγκεκριμένα την αιγοπροβατοτροφία, τα οπωροκηπευτικά, την παραγωγή ζωοτροφών και τις καλλιέργειες φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε καμία από τις κατηγορίες αυτές η υποστυλωμένη φασολοκαλλιέργεια (πλακέ – γίγαντες – ελέφαντες), παρόλο που πρόκειται για προϊόν που έχει χαρακτηριστεί ως Π.Γ.Ε.
Επιπλέον, θα βαθμολογείται θετικά η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης από 8.000 Ευρώ έως και 25.000 Ευρώ, με συνέπεια να μη βαθμολογούνται με το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογίας τόσο οι εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση άνω των 25.000 Ευρώ όσο και οι εκμεταλλεύσεις που κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς με καλλιεργήσιμη έκταση μεγαλύτερη των 21,5 στρεμμάτων για την υποστυλώμενη φασολοκαλλιέργεια και των 37,5 στρεμμάτων για τη μηλοκαλλιέργεια.
Επίσης, σύμφωνα με τις αιτήσεις ένταξης που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.1. διαπιστώνουμε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των εν δυνάμει δικαιούχων και συνεπώς είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν επιλαχόντες νέοι αγρότες οι οποίοι θα συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει χαμηλότερη βαθμολογία. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν από φασολοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς και των Πρεσπών συγκεντρώνουν σχετικά χαμηλή βαθμολογία συγκριτικά με παραγωγούς που εξειδικεύονται σε άλλες καλλιέργειες και κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος η πλειονότητα των επιλαχόντων που ενδέχεται να προκύψουν να προέρχεται μόνο από τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Δεδομένης της ανάγκης στήριξης της εγχώριας παραγωγής φασολιών η οποία καλύπτει λιγότερο από το 40% της εγχώριας ζήτησης, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ούτως ώστε να μη μείνει εκτός των ως άνω κριτηρίων βαθμολογίας στα Υπομέτρα 4.1. και 6.1 του ΠΑ.Α. 2014-2020 η υποστυλώμενη φασολοκαλλιέργεια (πλακέ – γίγαντες – ελέφαντες) και οι σχετικές εκμεταλλεύσεις της ευρύτερης περιοχής Καστοριάς και Πρεσπών;
2. Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την καλλιέργεια των φασολιών στα κηπευτικά, όπως άλλωστε περιγράφεται κατά Eurostat στον πίνακα τυπικών αποδόσεων αλλά και αποδεικνύεται από την υψηλή τυπική τους απόδοση καθώς και στους τομείς προτεραιότητας του Π.Α.Α. 2014-2020 ως προϊόν Π.Γ.Ε.;
3. Προτίθεστε να εξετάσετε τη δυνατότητα αύξησης του αρχικού προϋπολογισμού για το Υπομέτρο 6.1. ούτως ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εν δυνάμει δικαιούχων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Γεωργία, Καστοριά, Πρέσπες,