Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ρύθμιση οφειλών προς τον δήμο Αμυνταίου Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Μαΐου, 2023

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει ότι, στις 30/06/2023 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους σύμφωνα με το άρθρο 90, ν.5036/2023, που αφορά στις εξής περιπτώσεις:

Α) Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/11/2021 έως 01/02/2023, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση το ποσό των 30,00€.,υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές την 1/11/2021.

-Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ πλέον είκοσι πέντε εκατοστών (0,25%) ετησίως υπολογιζόμενο.

-Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 72 μηνιαίες δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ πλέον μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%) ετησίως υπολογιζόμενο.

Β) Αναβίωση ρυθμίσεων των άρθρων 110-117 του ν.4611/2019 και 165-172 του ν.4764/2020 (που προέβλεπαν μέχρι 100 δόσεις), οι οποίες απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες  έως την 1η/02/2023.

-Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία επανένταξης υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οφειλές αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν με νόμιμο τρόπο (παρ.3 του αρθ.3 του Ν.5036/2023.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση ή αναβίωση απολεσθείσας ρύθμισης υποβάλλονται μέχρι 30/06/2023 με αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της εφαρμογής e-υπηρεσίες η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.amyntaio.gr ή με την προσέλευση σας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου.

TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου, Οικονομία,