Σε διαγραμμίσεις των διαβάσεων πεζών προχώρησε ο δήμος Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Μαρτίου, 2014