Σε ειδική συνεδρίαση η έγκριση απολογισμού – ισολογισμού έτους 2016 του Δήμου Αμυνταίου

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 σε Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016 Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση