«Σεμινάριο εκπαίδευσης από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών»

«Σεμινάριο εκπαίδευσης από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 6, 7 και 8 Ιουλίου 2020, το σεμινάριο κατάρτισης/εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών σε θέματα αναβάθμισης των υπηρεσιών  επικοινωνίας και προβολής του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης αλλά και επαγγελματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο της ξενάγησης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο  πλαίσιο των δράσεων προβολής και διάδοσης  του έργου I-TOUR του προγράμματος INTERREG – IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 μεταξύ της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη και η προώθηση του διασυνοριακού τουρισμού.

Η κατάρτιση ήταν διαρθρωμένη σε βιωματικά εργαστήρια, με κύριο άξονα την ερμηνεία περιβάλλοντος και στόχο την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των περιβαλλοντικών πληροφοριών σε επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και της ευρύτερης περιοχής.

Βασική εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Βάλια Στεργιώτη, οικονομολόγος- συντονίστρια της ομάδας εκπαίδευσης του Interpret Europe, ειδική στον τομέα ερμηνείας περιβάλλοντος. Με αφετηρία τον παραδοσιακό οικισμό Αγίου Γερμανού οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν τεχνικές ερμηνείας, αντάλλαξαν πληροφορίες και εντυπώσεις, κατανόησαν την αφήγηση μέσα από δεδομένα, κατέγραψαν στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αφουγκράστηκαν την Προστατευόμενη Περιοχή μέσα από ήχους και εικόνες. Η κατάρτιση υλοποιήθηκε σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Πάρκου καθώς η έκταση, ο ιδιαίτερος οικολογικά χαρακτήρας και η πολυπλοκότητα της περιοχής εξυπηρετούν με μοναδικό τρόπο δράσεις με εκπαιδευτικό ή επιστημονικό χαρακτήρα.

Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε, παρουσία του κ. Παράσχου Παναγιώτη, Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών των συμμετεχόντων σε ζητήματα ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικά φιλικών, καινοτόμων τουριστικών δράσεων και γενικότερα σε θέματα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ιδιαίτερος διασυνοριακός χαρακτήρας της σημαντικής προστατευόμενης περιοχής των Πρεσπών.

Πληροφορίες: Τρ. Γκώγκου, τηλ. 23850 51870 (εσωτ.7), Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Φωτογραφικό υλικό: Αρχείο ΦΔΕΠαΠ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Παράσχου Παναγιώτης

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση