Συνεδρίαση ΔΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ & Κοπή πίτας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ & Κοπή πίτας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
Οι τρέχουσες εξελίξεις επί των εργασιακών και ενεργειακών θεμάτων θα αποτελέσουν το βασικό θέμα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ στην Πτολεμαΐδα.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Σωματείο θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση