Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαΐου, 2017

PERIFEREIA-DYT-MAKEDONIAS-8Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη 15 Μαḯου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το μέρος που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής – Προσαρμογή στις Διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης

2: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (6η 2017)
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μαρία Καρυπίδου

3: 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (7η 2017)
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μαρία Καρυπίδου

4:Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2016
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μαρία Καρυπίδου
5: Έγκριση Tροποποίησης της αριθμ. 59/2017 (22.03.2017) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την Επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης.

6: Έγκριση Παράτασης της Χρονικής Προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης «Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της ΠΔΜ» μεταξύ της ΠΔΜ και του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια : η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , κ. Κλεοπάτρα Τσώκρη

7: Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

8: Έγκριση Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

9: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού της Υπηρεσίας: <<Αποτύπωση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κατακρήμνισης του Επικίνδυνου Βραχώδους Όγκου στην Ε.Ο Νεστορίου-Πεύκου (7ο χλμ. από το Νεστόριο), με Χρήση Εκρηκτικών Υλών>>, Προϋπολογισμού 59.600,00€ με τον Φ.Π.Α.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

10: Έγκριση Τροποποίησης 1/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

11: Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το Έτος 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Τροποποίηση 2)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

12:Τροποποίηση 1 Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

13:Αποδοχή Διαγραφής Χρεών και Καθορισμός Ποσού Συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

14:Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2017) της Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

15: 20η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

16: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο «Plug-n-pay passive and active multi-modal energy Harvesting systems, circular economy by design, with high replicability for self-sufficient Districts & Near-Zero Buildings» με το Ακρωνύμιο PLUG-N-HARVEST και Κωδικό 768735 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020, Πρόσκληση Η2020-ΕΕΒ-2016-2017 για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια (ΕΕΒ-07-2017) και εντάσσεται στις Δράσεις Καινοτομίας (ΙΑ-Innovation Action)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

17: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Καθαρισμός και Συντήρηση Τεχνικών και Τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017”
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

18: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017”
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

19: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς 2017”
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

20: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Βελτίωση Σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017”
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

21: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

22: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

23: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 18.650,41 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

24: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗΣ (Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ)» Προϋπολογισμού : 23.560,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

25: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΥ – ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ» Προϋπολογισμού : 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

26: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου (Έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

27: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» Προϋπολογισμού : 170.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια,