Αυτή τη στιγμή τελεί υπό κατάληψη, από το Σωματείο Εργαζόμενων ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, ο Ε το μεγαλύτερο μηχάνημα εξόρυξης λιγνίτη

Αυτή τη στιγμή τελεί υπό κατάληψη, από το Σωματείο Εργαζόμενων ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, ο Ε3, το μεγαλύτερο μηχάνημα εξόρυξης λιγνίτη των Βαλκανίων, σε μία συμβολική αλλά και ουσιαστική ενέργεια, που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στο ζήτημα των προσλήψεων που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να γίνουν στη ΔΕΗ.

Η απώλεια προσωπικού σε Σταθμούς και Ορυχεία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας σε μαρασμό, απαξίωση και κατάπτωση.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΤΩΡΑ!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΙΣ ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση