Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής χώρων Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Εορδαίας

Έγκριση των σχεδίων τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»».

Στην τελική ευθεία μπήκε η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής χώρων Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας, αφού εγκρίθηκαν τα σχέδια τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος ήταν απαραίτητος για την νόμιμη και ορθή λειτουργία του.

Γίνεται αντιληπτό ότι ένα έργο μέγιστης σημασίας, το οποίο αποτελούσε ανολοκλήρωτο όνειρο επί σειρά ετών, έχει μπει πλέον στη φάση της οριστικής αποπεράτωσης του και επιτέλους της έναρξης παροχής των πολύτιμων υπηρεσιών του.

 

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω προμήθεια αφορά τον απαραίτητο σύμφωνα με τη νομοθεσία εξοπλισμό για τη λειτουργία των μονάδων ΚΔΗΦ & ΣΥΔ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω είδη :

  • Έπιπλα.
  • Ηλεκτρικές συσκευές.
  • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εξοπλισμός πληροφορικής.
  • Εξοπλισμός εστίασης.
  • Εξοπλισμός άθλησης και ψυχαγωγίας.
  • Εξοπλισμός ιατρικός και φυσικοθεραπείας ΑμεΑ.
  • Συστήματα εικόνας και ήχου.
  • Παιδαγωγικό υλικό-βιβλία & θεραπευτικός εξοπλισμός καθώς και λοιπός εξοπλισμός από απαραίτητα για τη λειτουργία του κέντρου είδη που δεν εντάσσεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

Το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ληφθούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Εορδαίας οι σχετικές αποφάσεις και γίνουν οι απαραίτητες από τη νομοθεσία διαδικασίες, θα ακολουθήσει η δημοπράτηση της προμήθειας εξοπλισμού του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας & Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του οποίου θα καταστεί δυνατή η λειτουργία των μονάδων για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που τόσο πολύ τις έχουν ανάγκη.

 

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση