Συλλυπητήριο Μήνυμα Δήμου Αμυνταίου 

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Ιουλίου, 2020