Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής. Απόντες από τη συνεδρίαση ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σίπκας Αντώνης και Πετκάνης Τραϊανός.

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα τα οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα είναι:

ü      «Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Φλώρινας για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης του ΕΠΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ» , με εισηγητή τον κ. Άρη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας.

ü      «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», «Κατανομή ποσού 171.666,93 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας και κατανομή ποσού 2.588,11 € για την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων», με εισηγητή τον κ. Γιώργο Αργυρόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων και μετά από πρόταση του Δημάρχου Φλώρινας, αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση, έως το τέλος του μήνα Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φλώρινας, ευρεία σύσκεψη με θέμα τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις των σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ü      «Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης με τον Ο.Ξ.Ι.Φ. των αγώνων του  Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που διεξήχθησαν στη Φλώρινα στις 12 & 13 Μαρτίου 2011 στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Αποδοχή ποσού 77.038,26 € για την καταβολή αποζημίωσης της παρ. 1 αρθρ. 56 του Ν. 3518/2006 σε υπαλλήλους πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ) και των πρώην Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας (ΙΒΣΑ,ΙΒΣΘ και ΙΒΣΛ) καθώς και την ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. των εσόδων & των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

 

ü      «Ορισμός υπολόγων για την καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για το έτος 2011, αποδοχή ποσού 852.490,23 € για την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων στους κατά νομό δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο τρέχοντος έτους καθώς και των αντίστοιχων ψηφίσεων πιστώσεων στον ΚΑ 0621 των εσόδων με τίτλο «Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων» & στον ΚΑ 6718 των εξόδων με ανεπτυγμένη μορφή & με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» του προϋπολογισμού του Δήμου», με εισηγήτρια την κ. Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Ως υπόλογοι ορίστηκαν οι κ. Γάλλιου- Μπισκάρη Φρειδερίκη, Λιάση- Νικολαΐδου Μελπομένη και Τζίκου Βιολέτα, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Δανιήλ Στεφανόπουλο, Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργυρόπουλος        Γιώργος ψήφισε κατά.

ü      «Ορισμός νέας θέσης Σταθμού Μέτρησης Ρύπανσης της Δ.Ε.Η.», με εισηγητή τον κ. Δανιήλ Στεφανόπουλο, Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.

Η μετακίνηση του σταθμού μέτρησης ρύπανσης έγινε μετά από αίτημα του Δημάρχου Φλώρινας, ώστε να μπορέσει να δείξει πραγματικά στοιχεία για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στο κέντρο της πόλης της Φλώρινας. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Φλώρινας, θα μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις μετρήσεις του σταθμού.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2011 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Φλώρινας, έγινε μετά από συνεννόηση με τους Προέδρους των Τοπικών Διαμερισμάτων, οι οποίοι και πρότειναν τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την κοινότητά τους.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραντζίδης Βασίλης, Σαχινίδης Γιώργος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Κωτσαλίδου Ευδοξία, Στάιος Ευάγγελος, Τσιώκας Μιχαήλ, Τσακμάκης Κωνσταντίνος, Ασπρίδης Αιμίλιος ψήφισαν κατά.

ü      «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Υδραυλάκων κλπ», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Δ. Αλώνων», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Φλώρινας (άρθρο 78 παρ. 1 του Ν3852/2010)», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Τμηματάρχη Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ομόφωνα αποφασίστηκε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Φλώρινας να αποτελείται από επτά Δημοτικούς Συμβούλους, πέντε από την πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία.

ü      «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π.Π.Σ. & ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ν.Π.Π.Σ. & ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Έγκριση της με Αριθμ. Πρωτ. 11/2011 Αποφάσεως του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών και ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ν.Π.Π.Σ. & ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραντζίδης Βασίλης ψήφισε κατά.

ü      «Έγκριση της με αριθμ. 11/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü      «Τοποθέτηση ενιαίου μνημείου Γ. Μόδη και Ι. Δραγούμη στην ομώνυμη κεντρική πλατεία», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσακμάκης Κωνσταντίνος και Ασπρίδης Αιμίλιος ψήφισαν κατά.

ü      «Ψήφισμα για τη στήριξη των τοπικών και των Ελληνικών προϊόντων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραντζίδης Βασίλης ψήφισε κατά το παρακάτω ψήφισμα.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Καλούμε

όλους τους Φλωρινιώτες και Φλωρινιώτισσες να συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες για να βγούμε από το οικονομικό τούνελ, να βγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι συμφέρον μας, είναι καθήκον μας. Να μην ξεχνάμε ότι στις δημοκρατίες υπεύθυνες δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, υπεύθυνοι είμαστε και όλοι εμείς, οι Πολίτες για την επιτυχία στόχων Εθνικών, όπως είναι η στήριξη των εργαζομένων και των αγροτών, η καταπολέμηση της ανεργίας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη της βιοτεχνίας και βιομηχανίας μας, η στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας. Όπως τονίζει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «η αγάπη προς την Πατρίδα είναι πράξη και συμμετοχή».

Απευθυνόμαστε ταυτόχρονα και στους παραγωγούς, κατασκευαστές, εμπόρους, καταστηματάρχες, μεταφορείς, ξενοδόχους, στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες και σε όλους, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση των τιμών των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών να συμβάλλουν στη μείωσή τους και στην αναβάθμιση της ποιότητάς τους για να είναι πάντοτε ανταγωνιστικά.

 

Ζητούμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες και περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, να προβάλουν σταθερά το σύνθημα:

ντύνομαι ελληνικά

τρώω ελληνικά

κάνω τουρισμό ελληνικά

Καλούμε κάθε υπεύθυνο φορέα και πολίτη να προβάλλει στον κύκλο του, στον τομέα δράσης του το σύνθημά μας και να συνεργαστεί μαζί μας για να συντονίσουμε τον αγώνα μας.

 

ü      «Ορισμός Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαντολλογικής Εκπαίδευσης Βεύης Δήμου Φλώρινας»,με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπαρδάκας Χρήστος και Ευαγγέλου Νίκος, με αναπληρωτές τους, τους Ζαέκη Αντώνη και Μπέλτσο Θανάση.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ακριτίδης Αλέξανδρος, Απιδόπουλος Γιώργος, Κωτσαλίδου Ευδοξία, Στάιος Ευάγγελος, Τσιώκας Μιχαήλ, Ασπρίδης Αιμίλιος ψήφισαν κατά.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση