Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Η συνεδρίαση την Τρίτη 8/3/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο: «Αγωγός ύδρευσης προς Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων»
  3. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Λειτουργία και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών» περιόδου 1-4-2011 έως 31-12-2011 και τους όρους διακήρυξης
  4. Έγκριση συγκρότησης 5/μελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Λειτουργία και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών»
  5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2011 της Π.Δ.Μ – Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2011 και τους όρους διακήρυξης
  6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου καθαριότητας των κτιρίων-γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας και τους όρους διακήρυξης
  7. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής επεξεργασίας του προτεινόμενου κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

Ορισμός Δικηγόρων για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Καστοριάς

Pin It

Αφήστε μια απάντηση